Arkitekttjenester

Vi bistår gjerne med utforming av din bolig. Enten du skal bygge for å bo, eller bygge for salg, finner vi løsninger som passer dine behov. Vi er aktive med rådgivning i prosessen, og gjør egne vurderinger for å påse at boligen blir perfekt for deg og dine. 

Våre medarbeidere har lang erfaring innenfor fagfeltet. Foruten kompetanse innen utforming og design av boliger, har vi erfaring knyttet til oppføring av bygg, noe som gir et svært godt utgangspunkt for fagfeltet. 

Tegninger utformes etter ditt behov, og tilpasses dine ønsker. Enten du kun ønsker et skisseprosjekt for gjennomføring av forhåndskonferanse med kommunen, eller du ønsker komplett tegningsgrunnlag med arbeidstegninger, kan vi være behjelpelig. 

Vi kan også bistå utbyggere av større prosjekt med design og utforming av boligfelt, infrastruktur og utearealer. 

I prosjekter som omhandler arbeidsplasser eller publikumsbygg kan vi også bistå med planlegging etter kravene om universell utforming, samt arbeidsplassforskriften.

Du finner flere av våre tidligere prosjekt her