Reguleringsplaner

Hauglandsdalen

Mottak for rene masser Hauglandsdalen Planområdet ble utviklet på bakgrunn av Askøy kommunes underskudd på deponiareal. I en tid med store planer for vegutbygginger var et massedeponi nødvendig for å sikre arealer til trygg deponering, mellomlagring og bearbeiding av stein- og jordmasser. Arealet hadde en gunstig plassering langt unna nabobebyggelse,

Les mer
Reguleringsplaner

Høgatun

Høgatun Området Høgatun ble ervervet av Anjo Eiendom for videre utvikling av boligområdet mellom Nedre og Øvre Kleppe. Planområdets beliggenhet i fjellskråningen mot toppen av Øvre Kleppe lå til rette for å etablere relativt store boligbygg, hvor alle boliger kunne få svært god utsikt mot nord, vest, og delvis mot

Les mer
Reguleringsplaner

Slåtteviken

Slåtteviken Like sørvest for Hanøy skole ligger Slåtteviken. Området består av typisk kystlandskap med lyng og berg i dagen, samt mindre busker, og grenser til sjø mot sør. De topografiske forholdene gav muligheter for å etablere et boligområde med svært gode utsiktstomter, store inngrepsfrie deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten,

Les mer