Komplett rådgivningstjeneste for fast eiendom

Har du fått et nabovarsel? Skal kommunen rullere kommuneplanen sin? Har naboen bygget innenfor eiendomsgrensen din? Har du bygget ulovlig? 

I tillegg til situasjoner som nevnt her, dukker det opp uforutsette situasjoner fra tid til annen, og det er ofte vanskelig å vite hvordan man skal reagere. Samtidig kan slike saker også ha korte frister, som krever at man reagerer raskt. I de fleste tilfeller finnes det likevel en løsning, og vi kan hjelpe deg med å finne den.