Kunngjøringer

REGULERINGSPLAN 527 – SETREVIKA INDUSTRIOMRÅDE, GBNR. 37/6 M.FL. – MJØLKEVIKVARDEN

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger § 15 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er utarbeidet som følge av krav om konsekvensutredning knyttet til planarbeid for detaljreguleringsplan 527 – Setrevika Industriområde, gbnr. 37/6 m.fl. – Mjølkevikvarden. Oppstart av planarbeidet er tidligere kunngjort 25.11.2021. Planprogrammet er lagt ut

Les mer