Høgatun

Området Høgatun ble ervervet av Anjo Eiendom for videre utvikling av boligområdet mellom Nedre og Øvre Kleppe. Planområdets beliggenhet i fjellskråningen mot toppen av Øvre Kleppe lå til rette for å etablere relativt store boligbygg, hvor alle boliger kunne få svært god utsikt mot nord, vest, og delvis mot sør.

Selv om man i starten vurderte en stor sammenhengende boligblokk landet man til slutt på å etablere flere mindre bygg, av hensyn til leilighetenes mulighet for lys på fasade. Leke- og uteoppholdsarealene ble plassert høyt i terrenget for å sikre lys og luft, samtidig som at boligbyggene kunne skjerme områdene fra potensiell støy. Beliggenheten gav også fordeler med hensyn til den trafikale situasjonen.

I dag er området kjøpt opp av Nåbo (tidligere Bonava), som har innflytningsklare boliger i 2024.