JMN – plan & arkitektur ble startet av Jan Magnus Nilsen i 2011. Jan Magnus hadde på dette tidspunktet lang og bred erfaring fra arkitekturoppdrag og prosjektering av byggverk, blant annet fra Tveit Arkitektkontor, Viak (før sammenslåing med Asplan), @@ og @@. 

I samarbeid med trofaste kunder har Jan Magnus utviklet en rekke utbyggingsfelt, fortrinnsvis innenfor Askøy kommune, hvor oppdragene har omfattet alt fra reguleringsplaner og arkitektur, til prosjektering av bygningskonstruksjoner. Særlig kan utviklingen av Storebotn næringspark trekkes frem, hvor selskapet har bistått Nedre Kleppe Grunneierlag AS med rådgivning, reguleringsarbeid og søknader. I tillegg er flere av næringsbyggene i Storebotn tegnet av Jan Magnus, hvor særlig hans eget bygg i Storebotn 9A og B skiller seg ut, med trekledning og større glassfelt.

Med god bistand fra Jan Magnus’ kone, Åse, ble selskapet drevet godt i mange år, og prosjektmengden økte stadig. Dette medførte behov for å utvide stallen med nye arbeidstakere, slik at arbeidsmengden kunne håndteres. 

I januar 2024 ble stafettpinnen overdratt til Ole Kristian Dalehaug, som har vært ansatt i JMN – plan & arkitektur siden 2017, for videre drift av selskapet. JMN – plan & arkitektur vil satse videre på utvikling av reguleringsplaner, arkitekttjenester, samt bistand og rådgivning innen fast eigedom.