Reguleringsplaner

Slåtteviken

Slåtteviken Like sørvest for Hanøy skole ligger Slåtteviken. Området består av typisk kystlandskap med lyng og berg i dagen, samt mindre busker, og grenser til sjø mot sør. De topografiske forholdene gav muligheter for å etablere et boligområde med svært gode utsiktstomter, store inngrepsfrie deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten,

Les mer
Kunngjøringer

REGULERINGSPLAN 527 – SETREVIKA INDUSTRIOMRÅDE, GBNR. 37/6 M.FL. – MJØLKEVIKVARDEN

I medhold av forskrift om konsekvensutredninger § 15 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er utarbeidet som følge av krav om konsekvensutredning knyttet til planarbeid for detaljreguleringsplan 527 – Setrevika Industriområde, gbnr. 37/6 m.fl. – Mjølkevikvarden. Oppstart av planarbeidet er tidligere kunngjort 25.11.2021. Planprogrammet er lagt ut

Les mer
Våre tjenester

Rådgivning innen fast eiendom

Komplett rådgivningstjeneste for fast eiendom Har du fått et nabovarsel? Skal kommunen rullere kommuneplanen sin? Har naboen bygget innenfor eiendomsgrensen din? Har du bygget ulovlig?  I tillegg til situasjoner som nevnt her, dukker det opp uforutsette situasjoner fra tid til annen, og det er ofte vanskelig å vite hvordan man skal reagere.

Les mer
Om oss

Historie og utvikling

JMN – plan & arkitektur ble startet av Jan Magnus Nilsen i 2011. Jan Magnus hadde på dette tidspunktet lang og bred erfaring fra arkitekturoppdrag og prosjektering av byggverk, blant annet fra Tveit Arkitektkontor, Viak (før sammenslåing med Asplan), @@ og @@.  I samarbeid med trofaste kunder har Jan Magnus utviklet en rekke

Les mer
Våre tjenester

Byggesak

Hjelp til byggesaker Vi bistår gjerne med søknader til offentlige etater vedrørende fast eiendom. Dette vil som oftest omfatte byggesøknader etter plan- og bygningslovens kapittel 20, men samtidig kan et tiltak også kreve tillatelser etter annet lovverk.  Byggesøknader kan derfor være en omfattende og tung prosess. Forholdet til kommuneplan, reguleringsplan,

Les mer
Våre tjenester

3D-visualiering

3D visualisering I dagens stadig utviklende verden av boligplanlegging og byggeprosjekter, har 3D-visualisering stadig blitt oftere benyttet. Det gir ikke bare muligheten til å se fremtidige boliger, boligområder og næringslokaler, men det gir også deg som kunde en unik mulighet til å skape et personlig og engasjerende inntrykk av ditt kommende

Les mer
Våre tjenester

Arkitekttjenester

Arkitekttjenester Vi bistår gjerne med utforming av din bolig. Enten du skal bygge for å bo, eller bygge for salg, finner vi løsninger som passer dine behov. Vi er aktive med rådgivning i prosessen, og gjør egne vurderinger for å påse at boligen blir perfekt for deg og dine.  Våre

Les mer
Våre tjenester

Reguleringsplaner, mulighetsstudier og analyser

Reguleringsplaner, mulighetsstudier og analyser Reguleringsplaner benyttes for å sikre mulighetene til å utnytte fast eiendom, og vil gi grunneiere en juridisk forankring for gjennomføring av et prosjekt. Gjennom mange år har vi utviklet en bred kompetanse innen fagfeltet, og kan bistå med regulering av både små og store prosjekter.  Sammen

Les mer

Kontakt

Lokal SK setter stor pris på kommunikasjon med våre medlemmer, støttespillere, og lokalsamfunnet. Uansett om du har spørsmål, tilbakemeldinger, eller bare vil si hei, ønsker vi å høre fra deg! Kontoradresse: Lokal SK Sportsarena Idrettsveien 123 4567 Sportsbyen Åpningstider: Mandag til Fredag: 09:00 – 17:00 Lørdag: 10:00 – 14:00 Søndag:

Les mer